วันศุกร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2552

รับสอนวาดภาพเหมือน

โครงการสอนวาดภาพฟรีครับ
เป็นงานวาดภพทั่วไปครับ
ต้องสมัครเข้ามาก่อน
ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝงเพราะจะทำเพื่อตอบแทนสังคมครับ
แค่ท่านมีอุปกรณ์การเรียนเข้ามาเท่านั้น
คาริน มังกรบูรพา